Verbindende communicatie

samenwerken – vertrouwen – verbinding – openheid – betrokkenheid – communicatie

In feite willen alle werknemers en leidinggevenden krachtig(er) samenwerken vanuit vertrouwen en openheid. Met contactvolle gesprekken, sterke relaties en meer betrokkenheid. Het gebeurt niet altijd, maar het kan wel.

In organisaties, afdelingen en teams bestaat vaak spanning tussen prestaties enerzijds en ontspannen relaties anderzijds. Deze training slaat een brug tussen deze polariteiten en levert verbindende communicatie op.

  • Praktisch aan de slag met gespreksvaardigheden
  • Feedback op maat en handreikingen voor jouw eigen praktijksituaties
  • Krachtig samenwerken vanuit openheid
  • Betrokkenheid door wederzijds vertrouwen