Teamontwikkeling – samenwerken

Samenwerken / teamcoaching
Samen werken aan Samenwerken betekent meer succes. Voor de organisatie, de afdeling, het team en alle betrokken individuen. Samenwerken kan lastig zijn. Soms moet iets opgeven wat jij belangrijk vindt. Een bepaalde benadering of een werkwijze. Vertrouwen is bij Samenwerken essentieel. En juist in dat vertrouwen gaat vaak veel mis. Hoe kun je b.v. goed Samenwerken met mensen die je niet mag? Hoe krijg je grip op de onderstroom (‘de ongeschreven regels’) in een team?

Teamcoaching is Teamontwikkeling

Aanleiding
Er zijn diverse aanleidingen voor teamcoaching, te weten:

Het benutten van kansen
Een team werkt samen, er wordt conform verwachting ‘geproduceerd’, de medewerkers doen met plezier hun werk en ook de teamleider is tevreden. Dus waarom dan teamcoaching? Beter dan de aanvraag die wij laatst voor teamcoaching kregen, kunnen we het niet verwoorden: ‘We scoren op dit moment als team een 8, we willen graag naar een 9; kunnen jullie ons daarbij helpen?’ De teamleider ziet kansen om de samenwerking en de teamproductiviteit nog verder te verbeteren.

Oplossen van knelpunten
Samenwerking en onderlinge synergie is in teams van professionals een vereiste, maar helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het kennen en benutten van elkaars kracht, gezamenlijk leren … de realiteit wijst uit dat synergie bereiken in een team ingewikkeld is. Naast organisatiebelangen spelen teambelangen en ook persoonlijke belangen een rol. Mogelijk zijn er onenigheden over doelstellingen of over de manieren om die doelen te bereiken. Ieder mens is anders en de ‘klik’ tussen teamleden is niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken op een constructieve en resultaat gedreven manier bespreekbaar. Zodat knelpunten zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt.

Het doorvoeren van een verandering
Bij een bestaand team een verandering doorvoeren staat gelijk aan het starten van een nieuw team. Deze verandering kan liggen in de samenstelling van het team, in het resultaat wat het team moet opleveren of in de manier van werken (denk aan het ‘ombouwen’ van veel teams naar zelforganiserende teams). Wat het ook is, deze teams vallen qua volwassenheid weer een aantal fasen terug in hun teamontwikkeling. Voor het versneld laten doorgroeien van een team naar de volgende fase van teamontwikkeling is teamcoaching hét instrument om toe te passen. Ook startende projectteams die het doel hebben om een verandering door te voeren, hebben grote baat bij teamcoaching

Competenties waar in deze training aan gewerkt wordt

  • Luisteren, samenvatten, doorvragen
  • Resultaatgerichtheid
  • Feedback geven & ontvangen
  • Onderhandelen
  • Conflicthantering

Voor wie
Zowel startende teams die een “vliegende start” willen hebben als teams die al langer samenwerken maar het gevoel hebben dat het beter, fijner, resultaat gerichter kan. Ook voor teams die voor een verandering staan in het kader van reorganisatie, fusie of “ombouw” naar een zelf organiserend team.

Resultaat van de training

  1. Er is helderheid over de “ongeschreven regels” (de onderstroom) in het team en hoe daar op een manier mee om te gaan die bijdraagt aan het realiseren van het gestelde resultaat.
  2. Het onderlinge vertrouwen is gegroeid.
  3. Er is duidelijkheid omtrent het te bereiken resultaat, wie welke taak daarin verricht en de onderlinge afhankelijkheid daarin.
  4. Er is zicht op elkaars krachten en ontwikkelpunten en men durft elkaar om hulp te vragen.
  5. Het team is naar een volgend niveau van samenwerken gegroeid.

Wij sturen u graag via de mail de PDF-factsheet met praktische informatie over deze training

→  Aanvragen PDF-factsheet ←