Stressmanagement voor leidinggevenden

  • Hoe voorkom je dat een medewerker wegens psychische overbelasting langdurig uit het arbeidsproces raakt?
  • Waaraan herken ik bij een medewerker dat hij “gebukt” gaat aan een teveel aan stress?
  • Hoe kan ik als leidinggevende hier het best op reageren?

In deze training, speciaal bestemd voor leidinggevenden worden handvatten gegeven, praktijksituaties besproken en geoefend welke direct gerelateerd zijn aan eerder genoemde vragen.

Aanleiding
Stress ontstaat als er een (langdurige) discrepantie is tussen de eisen die door een bepaalde situatie (het werk) worden gesteld en het vermogen (de capaciteiten) om aan die situatie het hoofd te bieden en de betrokkene hiervan hinder ondervindt. Er zijn drie domeinen welke relevant zijn voor het ontstaan van stress, te weten: het individu, de privé situatie en de arbeidsorganisatie. In deze training geven wij u als leidinggevende inzicht hoe u stress bij uw medewerkers herkent en welke vervolgstappen u daarna kunt ondernemen.

Competenties waar in deze training aan gewerkt wordt
1. Sensitiviteit
2. Luisteren
3. Omgevingsbewustzijn
4. Organisatiesensitiviteit
5. Coachen

Voor wie
Voor leidinggevende die stress bij hun medewerkers willen herkennen en daarna acties willen ondernemen om te voorkomen dat deze medewerkers overwerkt raken of met een burn out ziek thuis komen.

Resultaten van de training
U herkent de diverse signalen van stress bij uw medewerkers. Deze signalen kunnen liggen op het fysieke gebied van de medewerker, het gedrag en de emotionele (in)stabiliteit. Inzicht in de diverse stressbronnen die de grondslag vormen voor stress. Inzicht in de mogelijkheden om de medewerker (te laten) begeleiden in het omgaan met de stress.

Wij sturen u graag via de mail de PDF-factsheet met praktische informatie over deze training

→  Aanvragen PDF-factsheet ←