Stresshantering voor medewerkers

Terwijl het voor u misschien al een stressvolle situatie is en een worsteling om al die dingen te doen in de tijd die u beschikbaar heeft, vragen wij u een training te gaan volgen. Een gekke vraag misschien denkt u? Absoluut niet. Wij hebben de overtuiging dat deze tijd zich ruimschoots “terugverdient” wanneer u gebruik gaat maken van de in deze training aangereikte (zelf)kennis en handvatten m.b.t. stress en stresshantering.

Aanleiding
Stress ontstaat als er een (langdurige) discrepantie is tussen de eisen die door een bepaalde situatie (het werk) worden gesteld en het vermogen (de capaciteiten) om aan die situatie het hoofd te bieden en de betrokkene hiervan hinder ondervindt. Er zijn drie domeinen welke relevant zijn voor het ontstaan van stress, te weten: het individu, de privé situatie en de arbeidsorganisatie. In deze training richten wij ons vooral op het individu. De stressbronnen voor een individu, de subjectieve beleving daarvan en gaan wij aan de slag om inzicht te krijgen in de draaglast en draagkracht en hoe deze beter in balans te krijgen.

Competenties waar in deze training aan gewerkt wordt
1. Assertiviteit
2. Stressbestendigheid
3. Zelfsturing
4. Zelfontwikkeling
5. Creativiteit

Voor wie
Voor iedereen die last heeft van stress en als gevolg daarvan overwerkt dreigt te raken en mogelijk zelf met een burn out ziek thuis dreigt te komen.

Resultaten van de training
1. Vergroting van uw zelfkennis;
2. Inzicht in wat bij u stress veroorzaakt;
3. Hoe u daar op reageert;
4. Kennis over uw draaglast en draagkracht en hoe u deze beter in balans kunt krijgen

Samengevat: uw zelfkennis is toegenomen en u heeft handvatten aangereikt gekregen waardoor u in staat bent uw werk en omgeving dusdanig te beïnvloeden dat u uw werk efficiënter en effectiever uitvoert en daarbij meer plezier ervaart.

Wij sturen u graag via de mail de PDF-factsheet met praktische informatie over deze training

→  Aanvragen PDF-factsheet ←