Storming (2e fase teamvorming)

Fasering Teamontwikkeling

Van een groep individuen naar een succesvol team

De 2e fase: Storming

Om van een groep mensen een effectief en efficiënt werkend team te maken dienen volgens Tuckman een aantal fasen te worden doorlopen. Na de Forming fase (beschreven in een eerdere blog) volgt de Storming fase.

Stormen/Storming

In deze – vaak stormachtige – fase gaan deelnemers zich realiseren hoeveel werk er te verzetten valt en dat kan leiden tot paniekreacties. Deelnemers gaan meer elkaars grenzen aftasten, soms beschuldigend en verwijten makend. Er is spanning, pola-risatie en conflictstof. Wie is hier de baas? Sommigen worden ongeduldig en overijverig.

Men kan zo kort na het begin al ongeduldig zijn over het gebrek aan voortgang, zonder te weten hoe daaraan iets te doen. Er komen nu meer gesprekken over wat de taakverdeling precies inhoudt. Er is nog weinig sprake van echte samenwerking. Er ontstaan sub groepjes die dezelfde ideeën, normen en waarden delen.

De teamleden hebben de gelegenheid elkaar te leren kennen door discussies en stevige woorden. Er is onderlinge kritiek, ook op de leider, bedoeld om uit te zoeken wie de con-trole en de status bezit. Je mag niet te lang in deze fase blijven hangen. Als leider maar ook als team kan dat je de kop kosten. In deze fase past een stijl van leidinggeven die zowel taak- als mensgericht is.

Enkele (gedrags)kenmerken in deze fase van Storming zijn:

  • vormen van subgroepjes
  • onderlinge concurrentie
  • naar elkaar wijzen
  • starten met elkaar feedback geven
  • sterk individu gericht