Partnership in Organisaties

invloed zonder macht – draagvlak – weerstand – partnership – harmonie

Niet iedereen binnen de organisatie heeft de nodige formele bevoegdheden. Hoe kan je toch zorgen voor ieders juiste inbreng en communicatie? Van bijvoorbeeld stafmedewerkers, casemanagers, projectleiders,  specialisten. Mensen die gemotiveerd en competent zijn om bij te dragen, die zien wat mogelijk en daarvoor nodig is.

De training Partnership in Organisaties bestaat uit kennisoverdracht, korte presentaties en rollenspellen. We oefenen de attitude en vaardigheden van medewerkers die een natuurlijk informeel leiderschap biedt en vraagt. We oefenen in het creëren van een ‘win/win cultuur’.

  • De vijf wetten van invloed zonder macht
  • Hoe je in jouw werkomgeving een ‘partnership klimaat’ schept
  • Welke attitude en vaardigheden zo’n klimaat vraagt,
  • Hoe je van interne klanten en leveranciers ‘partners in business’ maakt,
  • Kennis over het functioneren van hersenen bewust inzetten bij jouw manier van samenwerken en beïnvloeden