Intervisie – collegiale coaching

Collegiale intervisie
Intervisie is een werkvorm op het vlak van deskundigheidsbevordering (professionalisering) van de deelnemers waarbij gebruik gemaakt wordt van de gezamenlijke kennis en ervaring. Hierdoor worden tevens de leerprocessen bevorderd op het gebied van reflecteren op eigen denken en handelen.

Door het delen van de aanwezige kennis, ervaring en problematiek en het bewust maken van patronen, gedrag en houding is men in staat kwalitatief beter werk te leveren met dezelfde – of minder – inspanningen, kosten en risico’s. Collegiale intervisie tussen medewerkers en/of managers is hier een goed middel voor.

Aanleiding
Leidinggevenden en medewerkers hebben behoefte om met gelijken te reflecteren op hun dagelijkse keuzes en beslismomenten, op hun eigen gedrag in moeilijke situaties en op hun eigen groei en ontwikkeling. Daaraan willen ze werken met gelijken uit hun eigen organisatie. zonder gevaar voor schending van vertrouwen, feedback ontvangen en input vanuit de eigen bedrijfscultuur en eventueel uitbouw van hun netwerk.

Competenties waar in deze training aan gewerkt wordt

  • (Persoonlijk) leiderschap
  • Netwerken
  • Organisatie- en omgevingssensitiviteit
  • Stressbestendigheid
  • Luisteren

Voor wie
Deze intervisie is bestemd voor elke professional die met en van andere gelijken wil leren door te reflecteren op gedrag, processen en interacties.

Resultaat van de training
Gedurende de intervisie periode leert de groep Intervisie zelfstandig uit te voeren en te borgen, aan de hand van verschillende thema’s. Daarna is men in staat:

  1. Zelf een intervisie bijeenkomst te faciliteren.
  2. Heeft men meerdere methodieken leren kennen welke zijn te gebruiken voor uiteenlopende intervisie vragen.
  3. Kan men als intervisie groep zelfstandig verder zonder verdere begeleiding.
  4. Kan men zelf casussen inbrengen, begeleiden en gezamenlijk van leren.

Wij sturen u graag via de mail de PDF-factsheet met praktische informatie over deze training

→  Aanvragen PDF-factsheet ←