In de juiste versnelling

stress – onrust – werkdruk  – verminderde energie – ziekteverzuim – burnout

Reorganisaties, baanonzekerheid en een hoog werktempo veroorzaken bij velen stress en ziekteverzuim. Iedereen weet dat ongezonde spanning niet goed is voor medewerkers, managers en organisaties. Toch is er bij veel mensen een gevoel van gejaagdheid, werkdruk, geïrriteerdheid. Minder werkplezier en minder energie leiden tot uitval door ziekte.

Door ongezonde stress tijdig te leren herkennen en hanteren kan je gezond omgaan met werkdruk. Met als resultaat meer focus, betere resultaten, meer rust en toegenomen werkplezier. En voor de organisatie minder ziekteverzuim.

  • omgaan met perfectionisme, milder zijn naar jezelf
  • energiegevers versterken, rust in je hoofd creëren
  • tijdig grenzen stellen, op tijd terugschakelen
  • het onvermijdelijke aanvaarden
  • timemanagement, in de juiste versnelling
  • preventie