Het Nieuwe Werken

Informatie over Het Nieuwe Werken anno nu

Controle, kosten, angst, bureaucratie, sturend leiderschap, arbeiden, routinematig, kantoorwerk, topdown, hiërarchie, regels, managementlagen, vergaderen, duwen, trekken, stress, statisch, taakgericht, afwachten, doen wat gezegd wordt, geld, demotivatie, ….

Het Oude Werken

Hoe lang geleden is het dat werken nog ‘arbeiden’ was? Geld verdienen en werken om te leven. Voor een hele nieuwe generatie al niet meer in te denken. In Het Oude Werken was er vaak routinematig werk in ambachten, boerenbedrijven en industrieën.

Met de overgang naar kantoren en diensten werd aanvankelijk die aansturing, structuur en werkcultuur meegenomen. Topdown-leiderschap, doen wat je gezegd wordt en niet tegensputteren. Hiërarchie, managementlagen, scheiding van witte bestuursboorden en blauwe overhemden die uitvoeren.

De welvaart neemt toe. Er wordt steeds meer en harder gewerkt. Bijna alsof de mens leeft om te werken. We zitten inmiddels rond het jaar 2000. We willen meer invloed op ons eigen werk en leven.

Het Nieuwe Werken

De werkweek is voor velen teruggegaan van 6 naar 4 dagen. In feite was dat al een omkeerpunt. Welzijn wordt naast welvaart steeds belangrijker. Men wil niet meer maar minder werken. We willen niet altijd hetzelfde maar ook anders doen, en zijn.

Internationalisering, mondalisering, instant wereldwijde communicatie. De technologische ontwikkelingen maakt werken op andere manieren mogelijk. Fysiek kunnen we op kantoor werken, maar ook deels thuis of op een openbare werkplek.

Er ontstaan flexplekken op kantoren en variabele werktijden. En natuurlijke de nodige regels en afspraken over de nieuwe wijze van werken. Veel aandacht voor de technische uitvoering en controle er op.

madeliefjes

Het Nieuwe Werken anno nu

De ontwikkelingen in de werkwereld en op de arbeidsmarkt hebben consequenties voor de manier waarop we in het bedrijfsleven met elkaar omgaan. De optie om te kunnen werken op verschillende fysieke plekken en manieren geeft vrijheid.

Werknemers maar ook managers krijgen de ruimte hun functie steeds meer zelf in te richten. Werken vanuit vertrouwen. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen is een belangrijk punt. De manier van aansturing verandert, meer op resultaat en talent gericht. Leiden in plaats van managen. Projectgroepen in plaats van afdelingen.

Open communicatie neemt een steeds grotere rol in. Intern partnership wordt belangrijk. Overleg en contact gebeurt op de oude manier en via internettechnologie en social media.

Anno nu

Traditionele werknemers ontwikkelen tot moderne medewerkers gaat niet vanzelf. Visie en keuzes van directie en management zijn van belang. En vervolgens de juiste aandacht voor het personeel die te maken hebben of krijgen met verandering.

Wij hebben aan onze trainingen anno nu toegevoegd, om duidelijk te maken dat vernieuwing niet ophoudt. Er is een constante factor en dat is verandering: Het Nieuwe Werken anno nu.

Vertrouwen, transparantie, betrokkenheid, communicatie, zelfmanagement, verantwoordelijkheid, partnership, beweging, flexplekken, vernieuwing, toekomstvisie, technologie, talentgericht, coachend leiderschap, dynamisch, ideeën, ontspannen, persoonlijk leiderschap, vrijheid, online uitwisseling, resultaat, ….

Meer weten via een

Lezing of workshop ?