Forming (1e fase: teamvorming)

Fasering Teamontwikkeling

Van een groep individuen naar een succesvol team

Om van een groep mensen een effectief en efficiënt werkend team te maken dienen volgens Tuckman (1938 – 2016) een aantal fasen te worden doorlopen.

De eerste fase is Forming

De individuen komen bij elkaar, vaak is er onduidelijkheid over op te leveren resultaten, aan welk doel een bijdrage wordt geleverd en op welke wijze men het resultaat wil bereiken.

Coördinator Rob en hoofdtrainer Marcel beelden de fase uit

Onzekerheid typeert deze fase

Men tast elkaar af, kijkt de kat uit de boom en humor (vaak ten koste van anderen) is een vaak gebruikt middel. De leider dient een duidelijke leider te zijn en de instruerende stijl van leiding geven past hier goed. De groep start als een verzameling van losse individuen die aarzelend proberen een groep te vormen.

Er ontstaan interactiepatronen

wie willen direct aan de gang en wie wachten even af, wie zeggen veel en wie weinig, wie stellen vooral vragen en wie geven antwoorden. En: wie bewaken de discussie, wie houden de tijd in de gaten, wie letten vooral op de inhoud en wie maken grapjes en sfeerbepalende opmerkingen. Het lijkt misschien alsof men al met het resultaat bezig is, maar de manier waarop gesproken wordt is belangrijker dan de inhoud.

Ook gaat het individuele belang boven het groepsbelang

Enkele (gedrags)kenmerken in deze fase zijn:
Er wordt slecht naar elkaar geluisterd
Men schiet snel in de slachtofferrol
Afspraken worden vaak niet nagekomen
Grote afhankelijkheid van de leider/voorzitter

Competenties van de groep (het is nog geen team) waar in deze fase aan gewerkt mogen worden zijn:

Luisteren en Communiceren