Employability

 1. Hoe is het gesteld met uw employability?

 2. Wat zijn uw sterke punten?

 3. Wat is uw toegevoegde waarde en hoe maakt u deze van waarde in uw organisatie of daarbuiten?

Voor wie?
 • Doelgroep: medewerkers (met of zonder toekomstige baan) die vragen hebben rondom hun loopbaan
 • Doel: persoonlijke ontwikkeling en kennisverrijking van de loopbaan
Inhoud training

Employability is het vermogen om werk te houden en nieuw werk te vinden. In deze training ontdekken de deelnemers hun sterke punten en hoe deze ingezet kunnen worden ten behoeve van hun eigen loopbaanontwikkeling binnen of buiten de organisatie.

Uw leven lang duurzaam inzetbaar zijn wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Om de inzetbaarheid te vergroten binnen de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt, wordt in deze cursus gewerkt vanuit de gedachte dat u de dingen waar u goed in bent, verder gaat versterken.

In deze training gaan de deelnemers ontdekken wat hun sterke punten zijn en hoe deze het beste kunt worden ontwikkeld. Sterke punten bestaan uit talent, kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten hoe zij deze talenten, kennis en vaardigheden optimaal in kunnen zetten in werk. Deze cursus helpt daarbij en bij vragen over hun loopbaan als: wat wil ik, waarom wil ik dat, welk werk past het beste bij mij, wat heb ik nog nodig om bepaalde stappen te zetten en wie kan mij daarbij helpen?

Deze training wordt gevolgd deze training aan de hand van het boek van Marcus Buckingham dat elke deelnemer bij deze training krijgt. In het boek staat een code om de sterke punten test te kunnen maken. Die test maakt de deelnemer voordat deze aan de training begint.

Na de eerste trainingsdag wordt gewerkt met een stappenplan waaraan de deelnemer tijdens de training heeft gewerkt. Na drie maanden is er een tweede trainingsdag. Wat heeft u gedaan? Hoe ver bent u gekomen? Liep u tegen knelpunten aan? We bespreken de stand van zaken en bekijken wat er nog nodig is op de korte en lange termijn om de doelen te realiseren.

Specifieke thema’s (extra dagdelen)
 • Een memorabel CV
 • Impact maken
 • Netwerken met effect
 • Social Media inzetten voor je loopbaan
 • Solliciteren nieuwe stijl
 • Vacatures vinden
 • LinkedIn gebruiken voor de loopbaan
 • Van droom naar werkelijkheid: van uw passie werk maken
 • Sollicitatiegesprekken voeren
 • Passende banen bij passende talenten