Communicatie – anno nu

 Trainingen over communicatie van nu

CommunicatieCommunicatie

 

Prettig en succesvol projectmatig werken is mogelijk. Niet door de nadruk te leggen op de procesmatige maar op ieders – persoonlijke –  effectiviteit binnen het projectteam.

De weerstand in zakelijke contacten heeft een oorzaak. Op te lossen door de effecten van de eigen weerstand en die van anderen te onderzoeken. Het draagvlak voor verandering neemt toe.

In organisaties bestaan vaak spanningen tussen prestaties enerzijds en ontspannen relaties anderzijds. Met juiste gespreksvaardigheden sla je een brug tussen deze polariteiten.

Deze communicatie-training is gericht op het inzetten van provocatieve gesprekstechnieken. Met uitdagende humor en empathie actief aan de slag met passief klaag- en wangedrag.

Zakelijke storytelling. Een levendige en interactieve training over de kracht van verhalen en beeld. De kunst van het overbrengen van een boodschap via o.a. internet en social media.