1. Het familiebedrijf bestaat niet

Drieluik (1van3)

Het familiebedrijf bestaat niet, maar is er wel.

Er zijn overeenkomsten tussen familiebedrijven, maar het familiebedrijf bestaat niet. Als je een lijn trekt van ZZP-er, naar kleine bedrijf, naar organisatie, naar multinational dan wordt wel het aantal familiebedrijven steeds minder, maar ze zijn er in alle soorten, maten en variaties. Van de individuele zelfstandige en het schildersbedrijf tot aan de concerns van Van der Valk, Fentener-vanVlissingen en Heineken.

Bedrijf, familie, eigendom

family businessVan de ondernemingen in het MKB bestaat meer dan de helft uit een familiebedrijf. De algemene deler is dat er op een of andere manier een overlap is tussen eigendom, familie en bedrijf. En de verhouding van deze verwevenheid verschilt per bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld families die eigenaar zijn en waarbij een familielid manager van de onderneming is. Maar ook zijn er families waarbij een externe manager het bedrijf leidt.

Goede prestaties vanuit betrokkenheid

De overlap tussen familie, eigenaren en bedrijf leidt in het algemeen tot goede resultaten en veel werknemerschap. Ongeveer de helft van de werkgelegenheid in Nederland komt voort uit bedrijven in de familiesfeer. Zij overleven en presteren beter dan andere, niet-familiebedrijven. Hun oorsprong zorgt voor een langduriger bestaan en een grotere groei. Een bloeiende leeftijd van de onderneming en de grootte van het bedrijf kan verklaard worden uit de betrokken familieleden die, in de loop der jaren in hoeveelheid van generaties en in de breedte, toenemen. In een familiebedrijf is doorgaans een enorme betrokkenheid aanwezig. De geschiedenis van het bedrijf en de familie zijn met elkaar verbonden en leiden veelal tot een hechte en sociale bedrijfscultuur.

Interne knelpunten en externe ontwikkelingen

Toch valt het ook voor familiebedrijven niet altijd mee in de huidige tijd. Ook zij hebben en krijgen steeds meer te maken met interne knelpunten en externe ontwikkelingen waar de nodige aandacht aan dient te worden besteed. De continuïteit staat soms onder druk en de familiebedrijven moeten – net als andere ondernemingen – in toenemende mate professioneel worden geleid. De eigenaren of het management kunnen zich ter preventie of genezing wenden tot scholing, advies, begeleiding van zichzelf en hun medewerkers. Echter, deze zijn veelal gericht op grote ondernemingen en multinationals en missen de context waarin familiebedrijven zich begeven. Deze specifieke context is het gebied waar De Training Company op is gericht.

In deel 2 van dit drieluik hierover binnenkort meer.

*) de basis voor dit artikel is gelegd door de lectorale rede van Ilse Matsers (lector familiebedrijven)